ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

კონტაქტი

თბილისი 0179, ი. გოგებაშვილის 42 ბ.

+995 32 291 27 62

tdigeorgia@gmail.com