ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

TDI-ის მიზნები და საქმიანობა

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) დაფუძნდა 2013 წლის 26 აგვისტოს.  ორგანიზაციის მიზნებია: რელიგიის თავისუფლებისა და ტოლერანტობის კულტურის განვითარება; სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა; უმცირესობების უფლებების დაცვა; სეკულარული სახელმწიფოს იდეის დაცვა და გავრცელება; კულტურათაშორისი დიალოგის ხელშეწყობა; უმცირესობების უფლებების დაცვის კუთხით სახელმწიფო პოლიტიკის კვლევა და ანალიზი.

დამფუძნებლები: 

ბექა მინდიაშვილი - თეოლოგი

ნინო ცინცაძე - ფილოლოგი

მარიამ ღავთაძე - იურისტი

გიგა ზედანია - ფილოსოფოსი

ზაალ ანდრონიკაშვილი - ლიტერატურათმცოდნე

ეკა ჭითანავა - ჟურნალისტი

 

თანამშრომლები:

დირექტორი, პროექტის მენეჯერი: ეკა ჭითანავა

პროექტის მენეჯერი: ნინო ცინცაძე

იურისტი: შოთა თუთბერიძე

იურისტი: გვანცა ლომაია

პროექტის ასისტენტი: მარიამ კვარაცხელია