ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

მიმდინარე პროექტები

  • რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების საკითხებზე აკადემიური კვლევის ხელშეწყობა

​2023 წლის ნოემბრიდან, TDI ახორციელებს პროექტს "რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების საკითხებზე აკადემიური კვლევის ხელშეწყობა". პროექტი ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით და უზრუნველყოფს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებისა და ინტერრელიგიური ურთიერთობების შესახებ მულტიდისციპლინური, აკადემიური ცოდნის შექმნასა და პოპულარიზაციას. 

განხორციელების თარიღი: 2023 წლის 20 ნოემბერი - 2024 წლის 19 ნოემბერი

დონორი: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო თბილისში

ბიუჯეტი: 200,000 ლარი

 

  • რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება საქართველოში

განხორციელების თარიღი: 2024 წლის 11 მარტი - 2024 წლის 11 სექტემბერი

დონორი: ნიდერლანდების ჰელსინკის კომიტეტი

ბიუჯეტი: 11,994 ევრო 

 

  • მრავალფეროვნების სახეები: ინკლუზიისა და მრავალფეროვნების ხელშეწყობა საქართველოში - ლიდერობა, თანასწორობა, ადვოკატირება და დემოკრატია (LEAD) პროექტის ქვეპროექტი, რომელიც ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ. 

განხორციელების პერიოდი: 07 ივნისი, 2023 - 30 ივნისი, 2024

დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

ბიუჯეტი: 96, 202 USD

 

  • TDI-ს ინსტიტუციური განვითარება  

განხორციელების პერიოდი: 1 მარტი, 2023 - 29 თებერვალი, 2023 

დონორი: ევროპული ფონდი დემოკრატიისთვის (EED)

ბიუჯეტი: 38, 364 ევრო

 

  • ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია, USAID-ის სამოქალაქო და ეკონომიკური ინტეგრაციის პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია,

განხორციელების თარიღი: 2022 წლის 1 ოქტომბერი – 2027 წლის 30 სექტემბერი

ბიუჯეტი: $279,149 აშშ დოლარი


 

  • რელიგიური, ეთნიკური  უმცირესობებისა და  მიგრანტებისთვის მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოში 

განხორციელების თარიღი: 2022 წლის ივნისი - 2024 წლის თებერვალი 

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) / USAID 

ბიუჯეტი: $85,521 აშშ დოლარი