ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

მიმდინარე პროექტები

  • მრავალფეროვნების სახეები: ტოლერანტობისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხელშეწყობა

პროექტის მიზნები: ცნობიერების ამაღლება რელიგიის თავისუფლების, რელიგიური, ეთნიკური, კულტურული მრავალფეროვნებისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ. პროექტის ფარგლებში, პლატფორმისთვის „მრავალფეროვნების სახეები“ მზადდება მდიდარი მულტიმედია მასალა, სადაც წარმოდგენილი არიან სხვადასხვა კულტურის, ეთნოსის, რელიგიის ადამიანები, სხვადასხვა გეოგრაფიული არეალიდან. პლატფორმა მოიცავს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების, ადამიანის უფლებების შესახებ საგანმანთლებლო ვიდეოებს, სტატიებს, დისკუსიებს. პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში აღნიშნულ თემებზე დისკუსიისა  და ტოლერანტული გარემოს ხელშეწყობა.

განხორციელების ვადები: თებერვალი 2021- ივლისი 2021

დონორი: USAID / PROLoG

პროექტის ბიუჯეტი: $23,517

 

  • მედიის ცნობიერების ამაღლება მიგრაციის საკითხებზე 

პროექტის მიზნები: მედიის და ჟურნალისტიკის სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება მიგრაციის საკითხებზე, მიგრანტთა ისტორიების გაშუქების ეთიკის სტანდარტებზე; პროექტის აქტივობები მოიცავს საქართველოში 5 მედია ორგანიზაციასთან თანამშრომლობას და მიგრანტთა ისტორიების გაშუქებას, ლექციებს ჟურნალისტიკის სტუდენტებისთვის და სახელმძღვანელო გზამკვლევის მომზადებას სტუდენტებისა და პროფესიონალი მედიისთვის. 

დონორი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) 

განხორციელების ვადები: თებერვალი 2021 - სექტემბერი 2021 

პროექტის ბიუჯეტი: $24,828

 

  • პოპულისტური ჯგუფების საწინააღმდეგო ალტერნატიული ნარატივები

პროექტის მიზნები: პროექტის მიზანია, საზოგადოებაში პოპულისტური, ანტიდასავლური და რუსული გავლენით შექმნილი ნარატივების ალტერნატიული ნარატივების პოპულარიზება, სამოქალაქო სექტორის, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს შორის იდეების ურთიერთგაცვლა, და მსჯელობა, და მეორე მხრივ, შედეგზე ორიენტირებული აქტივობების დაგეგმვა. პროექტის ფარგლებში იქმნება და ვრცელდება ვიზუალური კონტენტი, არსებულ კვლევებზე და მიგნებებზე დაყრდნობით, ტარდება თემატური შეხვედრები ახალგაზრდებთან (სტუდენტებთან), რეგიონში მედიასთან და ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივისტებთან, ასევე მაკოორდინირებელი შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოებასა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან.

განხორციელების ვადები: ოქტომბერი 2020 – ივლისი 2021

დონორი: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)

პროექტის ბიუჯეტი: $ 24,404

 

  •  რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით

პროექტი მიზნად ისახავს რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევას. TDI ადვოკატირებას უწევს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებას და იცავს დისკრიმინაციის მსხვერპლი რელიგიური ორგანიზაციების/ცალკეულ ინდივიდების, ეთნიკური უმცირესობებისა და მიგრანტების უფლებებს. სტრატეგიული ადვოკატირება და სამართალწარმოება მოიცავს საქმეების წარდგენას საერთო, საკონსტიტუციო და საერთაშორისო სასამართლოებში, უფლებების დაცვის ადვოკატირებას შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან და სხვა. პროექტის ფარგლებში ასევე ტარდება კვლევა რასობრივი გამორჩევის (racial profiling) პრაქტიკის შესახებ, რომლის მიზანია შეისწავლოს საპოლიციო სისტემაში არსებული განწყობები და პრაქტიკა ეთნიკური უმცირესობებისა და მიგრანტების მიმართ.

დონორი: USAID / PROLoG

განხორციელების ვადები: აპრილი, 2020 - ივლისი, 2021 

პროექტის ბიუჯეტი: 62,727 აშშ დოლარი