ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

კონტაქტი

თბილისი 0179, შ. ღამბაშიძის 4, ბინა #5

+995 32 298 21 71

info@tdi.ge