ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

TDI-ის მიზნები და საქმიანობა

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) დაფუძნდა 2013 წლის 26 აგვისტოს.  ორგანიზაციის მიზნებია: რელიგიის თავისუფლებისა და ტოლერანტობის კულტურის განვითარება; სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა; უმცირესობების უფლებების დაცვა; სეკულარული სახელმწიფოს იდეის დაცვა და გავრცელება; კულტურათაშორისი დიალოგის ხელშეწყობა; უმცირესობების უფლებების დაცვის კუთხით სახელმწიფო პოლიტიკის კვლევა და ანალიზი.

 

TDI-ის გუნდი:                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                               

იურიდიული პროგრამების ხელმძღვანელი:                                                                       დირექტორი, პროექტის მენეჯერი:

მარიამ ღავთაძე                                                                                                                       ეკა ჭითანავა 

 

 

                                                                                                      

პროექტის მენეჯერი: ნინო ცინცაძე                                                                                    იურისტი: ანზორ ხატიაშვილი  

 

 

 

                                                                                                   

 იურისტი: ეკა ლომთათიძე                                                                                            პროექტის ასისტენტი: ნინო თეთრაული     

 

 

                                                                                                       

  პროექტის ასისტენტი: ლიამან მამედოვა                                                                         ფინანსური მენეჯერი: ტატიანა ახობაძე

 

 

 

დამფუძნებლები: 

 

                                                                                                            

ბექა მინდიაშვილი - თეოლოგი                                                                                                    გიგა ზედანია - ფილოსოფოსი

 

                                                                                                                  

ნინო ცინცაძე - ფილოლოგი                                                                                                         ზაალ ანდრინიკაშვილი:

                                                                                                                                                             ლიტერატურათმცოდნე

 

 

 

                                                                                                                           

მარიამ ღავთაძე - იურისტი                                                                                                               ეკა ჭითანავა - ჟურნალისტი