ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

TDI-ის მიზნები და საქმიანობა

არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) დაფუძნდა 2013 წელს.

ჩვენი მიზნები: რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების დაცვა და ადვოკატირება, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა, რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა, თანასწორობის, სამოქალაქო ინტეგრაციის, კულტურული მრავალფეროვნების, ტოლერანტული გარემოს, ინტერკულტურული დიალოგის, დემოკრატიული განვითარებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მხარდაჭერა.

ჩვენი საქმიანობა: რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების დაცვის, რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევის მიზნით სტრატეგიული სამართალწარმოება და ადვოკატირება; სახელმწიფო პოლიტიკის მონიტორინგი, კვლევა და ანალიზი; ტოლერანტობის, თანასწორობისა და მრავალფეროვნების ხელშეწყობისთვის საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და არაფორმალური განათლება; საჯარო განათლების სფეროში პოზიტიური ცვლილებების ხელშეწყობა და ადვოკატირება; ადგილობრივ და საერთაშორისო კვლევით, აკადემიურ და უფლებადამცველ ორგანიზაციებთან და ინსტიტუტებთან, მედიასთან თანამშრომლობა; ადგილობრივი რელიგიური, ეთნიკური სათემო ორგანიზაციების გაძლიერება და მხარდაჭერა.

 

                                                                 TDI-ის გუნდი:                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                

 

მარიამ ღავთაძე, სამართლებრივი              ეკატერინე ჭითანავა, დირექტორი      ტატიანა ახობაძე, ფინანსური მენეჯერი

მიმართულების ხელმძღვანელი                                                                    

 

                                                                                                             

საბა სუთიძე, იურისტი                                    შოთა თუთბერიძე, იურისტი                    ნინო თეთრაული, პროექტის მენეჯერი

 

                                                                                                    

მანუჩარ ცეცხლაძე, უმცროსი იურისტი       ლიამან მამედოვა, პროექტის ოფიცერი        სერგი ტყეშელაშვილი,

                                                                                                                                                           პროექტის ოფიცერი                                               

 

 

                                                                                                                                                                                          

                                                   

                                                         ქრისტინე მარკოზია, ადვოკატირების მიმართულების

                                                                                        კოორდინატორი                                                                    

 

 

 

                                                                დამფუძნებლები: 

 

                                                                                                            

ბექა მინდიაშვილი, თეოლოგი                    მარიამ ღავთაძე, იურისტი                           ნინო ცინცაძე, ფილოლოგი                                            

 

                                           

გიგა ზედანია, ფილოსოფოსი                   ზაალ ანდრინიკაშვილი,                                 ეკატერინე ჭითანავა,

                                                                       ლიტერატურათმცოდნე                                   სოციალური ანთროპოლოგი