ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი

მიმდინარე პროექტები

 

  • საქართველოში რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა

2017 წლის მაისიდან, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG) პროექტის ფარგლებში“, რომელიც დაფინანსებულია აშშ-ს განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ, TDI ახორციელებს პროექტს საქართველოში რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა.

პროექტის მიზნებია: რელიგიის თავისუფლების დაცვა, პირებისთვის, რომლებიც განიცდიან რელიგიური, ეთნიკური და/ან რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაციას, მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, დისკრიმინაციულ საფუძველზე მათი უფლებების დარღვევის აღმოფხვრა და, უფასოდ, ყველა ტიპის (სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის) საქმეზე, სრული სამართლებრივი დახმარება; ეროვნული (საკონსტიტუციო სასამართლო) და საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმების (ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო) გამოყენებით სტრატეგიული სამართალწარმოების უზრუნველყოფა. 

განხორციელების ვადები:  22 მაისი, 2017 - 31 მარტი, 2020

პროექტის ბიუჯეტი: 132,388 აშშ დოლარი

 

  • რელიგიური ტოლერანტობისა და კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა საჯარო სკოლებში

2018 წლის სექტემბრიდან, TDI ახორციელებს ორწლიან პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს საჯარო სკოლებში რელიგიური ტოლერანტობისა და კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობას. 

დონორი: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში 

განხორციელების ვადები: სექტემბერი, 2018 - ივლისი, 2021 

პროექტის ბიუჯეტი: 456, 110 ლარი 

 

  • მცირე გრანტი, რომელიც მიმდინარეობს "მე ვირჩევ თანასწორობის" მხარდაჭერით, ევროპის საბჭოს პროექტის, "დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში" ფარგლებში. 

დონორი: ევროპის საბჭო 

განხორციელების ვადები: სექტემბერი, 2019 - ივნისი, 2020 

პროექტის ბიუჯეტი: 8, 285 ევრო

 
  • მრავალფეროვნების სახეები: ტოლერანტობისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხელშეწყობა საქართველოში 

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი (EWMI), USAID

განხორციელების ვადები: თებერვალი 2020 - ნოემბერი 2020

პროექტის ბიუჯეტი: 29, 326 აშშ დოლარი

 

  • მედიის ცნობიერების ამაღლება მიგრაციის საკითხებზე 

დონორი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) 

განხორციელების ვადები: თებერვალი 2021 - სექტემბერი 2021 

პროექტის ბიუჯეტი: $24,828